BidvestAfcom Logo
Mini Stretch Film

Mini Stretch Film

Mini stretch film rolls for wrapping small to medium sized goods. Also known as mini pallet wrap
Go to enquiry list